نظارت و کنترل سرویس رفت و آمد دانش آموزان

همکاری با دیگر معاونین در رابطه با برنامه های مدرسه

رعایت تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مراجعین

همکاری در برگزاری اردو و بازدید ها جهت کنترل نظم آنان

کنترل نظم و انضباط دانش آموزان به روش ها وشیوه های تربیتی نوین

حضور دائم، نیم ساعت قبل از دانش آموزان و نیم ساعت بعد از آنها در مدرسه

همکاری با معلمان و اولیا در رابطه با کنترل مسائل اخلاقی و تربیتی دانش آموزان

مشارکت در اجرای برنامه های مراسم آغازین و مناسبت ها و ایجاد نظم در اجرای آن

توجه خاص به رعایت بهداشت فردی و جمعی دانش آموزان و ارائه توصیه هایی به آنان

اجرای یک برنامه منظم برای زنگ تفریح دانش آموزان جهت ایجاد آرامش و امنیت آنان

توجه به زیباسازی فضای کلاسی و حیاط مدرسه برای ایجاد انگیزه مستمر در دانش آموزان

توجه به اهداف دوره ابتدایی و قرار دادن شادی و بازی در زنگ های تفریح برای دانش آموزان

ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با دانش آموزان و ارائه راهکار های مناسب در زمینه رعایت مسائل انضباطی

کنترل کلیه ورود و خروج های دانش آموزان و رسیدگی به غیبت ها و تأخیر ورود آنها و اطلاع در اولین فرصت به خانواده ها

اطلاع رسانی به موقع به اولیا در رابطه با مشکلات اخلاقی و رفتاری دانش آموزان با برگزاری جلسات خصوصی و عمومی