برگزاری مسابقات درون مدرسه ای جهت ایجاد شادابی و نشاط در دانش آموان

اجرای برنامه ورزشی در مراسم آغازین و اعیاد جشن ها

توجه به سلامت دانش آموزان و ایجاد فضای شاد و نشاط آور

هدایت و تشویق دانش آموزان برای شرکت در مسابقات منطقه ای

برنامه ریزی و استفاده از اطلاعات و روش های نوین ورزشی در مدرسه

اجرای فعالیت های ورزشی با توجه به تفاوت های فردی و پایه تحصیلی

توجه به تنوع و علائق دانش آموزان از طریق فعالیت های پرورشی ، تربیت بدنی

شناخت استعداد های ورزشی دانش آموزان و هدایت آنان برای بالا بردن توان جسمی و حرکتی

توجه به رشد خلاقیت و نوآوری در برنامه ها و فعالیت های پرورشی ، ورزشی و سلامت در مدرسه

شناسایی و کشف استعداد های نهان در دانش آموزان مستعد و استفاده آنان در برنامه های ورزشی

توجه به انجام برنامه های ورزشی و تربیت بدنی ( بازی و شادی ، مسابقه ورزشی ، پرورش بدنی ، آمادگی جسمانی )

استفاده از مربیان تحصیل کرده و متخصص به عنوان معلم ورزش