کسب رتبه و مقام در عناوین مختلف و تلاش و برنامه ریزی مناسب یک مجموعه می باشد .
این مدرسه متعهد است که هرساله بنا به توانایی و استعداد و تشویق و ترغیب دانش آموزان
توسط معلمان و معاونین و مدیریت مدرسه موفقیت های چشمگیری را کسب نماید
که به شرح ذیل می باشد :

  • کسب رتبه قبولی در آزمون تیزهوشان ( سمپاد )

  • کسب رتبه قبولی در مدارس نمونه دولتی

  • کسب مقام در مسابقات احکام و نماز

  • کسب مقام در مسابقات ورزشی

  • کسب مقام و شرکت فعال در مسابقات جشنواره جابر و نویسنده کوچک

  • کسب مقام در مسابقات قرآن

  • کسب مقام در مسابقات سرود همگانی

  • کسب مقام در مسابقات خط و نقاشی

  • کسب رتبه برتر و عالی در مسابقات علمی