ارائه کارنامه در پایان هر ترم برای اطلاع اولیا

استفاده از مربیان مجرب برای تدریس این درس

استفاده از فضای مدرسه برای یادگیری زبان دوم

آشنایی دانش آموزان با زبان بین المللی و زبان دوم

ارائه سی دی و کتاب های مورد نظر جهت آموزش زبان

ارائه تکالیف متنوع برای تمرین و تکرار مستمر با نظارت اولیا

سطح بندی دانش آموزان برای حضور در کلاس ها با توانمندی آنان

آموزش زبان در دوره ابتدایی باعث ایجاد شوق و بالا رفتن سرعت یادگیری در دانش آموزان می شود

آموزش زبان در طی سال تحصیلی باعث می شود سرعت یادگیری دانش آموزان برای سال های بعد افزایش یابد