دسترسی کامل داشتن به خیابان های اصلی و پارک مناسب

کلاس های 15 تا 20 نفره

محیط آموزشی گویای معماری ایرانی و اسلامی و دارای پیام های فرهنگی و هنری

حیاط مدرسه چمن مصنوعی و تمامی قسمت های آن دارای حفاظ ایمنی می باشد

مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب

دارای تجهیزات آزمایشگاهی مناسب جهت تدریس

تمامی کلاس ها دارای سیستم هوشمند

دارای سرویس بهداشتی مناسب با توجه به تعداد دانش آموزان

فضای مناسب برای زنگ تفریح دانش آموزان برای هر دو دوره در ساعت های مختلف

دارای سرویس رفت و آمد با نظارت مدرسه

تمامی کلاس ها دارای نور کافی و مناسب

توجه به فضای شاد با نقاشی های مناسب بر در و دیوار های حیاط و محوطه مدرسه

توجه به تغذیه مناسب دانش آموزان با در نظر گرفتن فضایی برای بوفه و سرو غذای گرم

دارای فضای مناسب برای همایش ها و جلسات