اهمیت به کتاب و کتابخوانی و تشویق دانش آموزان به این امر

توجه خاص به آموزش نماز و قرآن با توجه به اهداف دوره ابتدایی

برگزاری شورای دانش آموزی ، به منظور مشارکت آنها در امور مدرسه

برنامه ریزی برای یک فضای شاد و مفرح با انجام فضاسازی و تزئینات مناسب

اجرای مسابقات مختلف پرورشی و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانش آموزان

هدایت در جهت حضور فعال دانش آموزان در مسابقات فرهنگی و هنری در منطقه

هدایت در جهت حضور فعال دانش آموزان در مسابقات فرهنگی و هنری در منطقه

برنامه ریزی مناسب برای شناخت استعداد های هنری دانش آموزان و تشویق و تربیت آنان

توجه خاص به رفتار و اخلاق اسلامی و هدایت دانش آموزان به رفتار های صحیح و پسندیده

برنامه ریزی برای یک مراسم آغازین خوب و توجه خاص به مناسبت ها و اجرای برنامه های شاد و متنوع

تلاش در جهت ایجاد زمینه هایی جهت تلفیق فعالیت های آموزشی و پرورشی جهت یادگیری مناسب دانش آموزان

توجه به نمازخانه و فضای آن با توجه به نقش دینی و اخلاقی حضور و شرکت دانش آموزان در جهت بالا رفتن پایه های اعتقادی و دینی و قرآنی و تقویت آن