گالری سال تحصیلی 98-97

برگزاری مسابقات ورزشی در سطوح مدرسه و منطقه به صورت حرفه ای

دبستان افق روشن

افق روشن

گرامی داشت انواع مناسبت های ملی و مذهبی

دبستان افق روشن

دبستان افق روشن

برنامه ریزی برای اردوهای علمی و تفریحی جذاب

دبستان افق روشن

افق روشن

کلاس های درس

بزرگ و جذاب

با تعداد دانش آموزان استاندارد

دعوت از ارگان ها و مشاغل مختلف

حضور فعال و همه ساله در نمایشگاه بین المللی مدارس

و ارائه دستاورد های جدید و جذاب به بازدید کنندگان