آموزش دانش آموزان برای آشنایی با کامپیوتر

راه اندازی سایت برای معرفی مدرسه و بروزرسانی آن

پیگیری و ارسال پیام ها و ضبط تدریس معلمان به منازل

تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی با توجه به فن آوری روز

آموزش اولیا و معلمان با سیستم هوشمند و استفاده نوین از فن آوری روز

نظارت بر رایانه ها و سیستم هوشمند و تلاش در جهت بروزرسانی آن

همکاری با مرکز فناوری اطلاعات در زمینه شکوفایی استعداد های دانش آموزان

اجرا و به کار گیری آخرین یافته های فن آوری اطلاعات به منظور ارتقای توانمندی معلمان و دانش آموزان

نصب و راه اندازی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری و بروزرسانی سیستم عامل ها و سیستم های مدرسه